כלכלה פוליטית

עמוד זה מיועד עבור תלמידי הקורסים כלכלה פוליטית וכלכלה פוליטית בינלאומית באוניברסיטה העברית בירושלים.

חומרי עזר

מצגות: כעת לא ניתן לצפות במצגותמבחנים:

מידע על מרתונים: